УБ аас Дархан орох замыг 1 мин 30 сек дотор туулна.

За би бээр нэг ийм юм хийж үзлээ. Хөгжмийг нь Eat, Pray, Love киноны OSTоос авав. Үүнийг хэллэгээр нь Timelapse гэдэг зарим нь Photomotion ч гэдэг за аль аль нь даа бараг. youtube ээс энэ хоёр үгийг хийгээд хайвал дажгүй видеонууд гарч ирнэ дээ.

Comments