Posts

Шөнийн цагаар авсан Дэлхийн зураг,

Ntsoom -доо их Баярлалаа

Та нар хэрхэн хүн болсоноо нэг эргээд хардаа.

Дайнаас эргэж ирсэн нь.

Twitter+Festival

энийг үзээд жоохон аньсага чийгтээл ирсэн

УБ аас Дархан орох замыг 1 мин 30 сек дотор туулна.