Өглөө,видео- үзээрэй гэж хэлмээр байна.

Хөдөө гадаа явж байхдаа миний сонсдог дууны листэнд нэгэн өгүүллэг байнга байдаг юм. Тэр өгүүллэгийг Өглөө эрт боссон үедээ сонсход яг сайхан таардаг мөн тэр өдрийн эхлэл тааламжтай болдог мэт санагдана. Хэд хоног энүүгээр тэрүүгээр явж байхдаа хийсэн зарим байгалийн зураглалаасаа авч өнөөх сонсох дуртай өгүүллэг дээрээ дүрстэй болгон эвлүүлээд ачисан нь энэ бөлгөө. 2-хон минут гаргаад сонсоол үз.


Яруу сэтгэгч сониноос эрхлэн гаргасан "Мөнхийн тэмүүлэл" цомгоос "ӨГЛӨӨ" , Зураглаач, Эвлүүлэгч Эрдэнэбаатар


All rights reserved © 2010 Self development blog.Comments