Posts

Гадаад хэл сурах гэдэг нь хувь хүнээс өөрөөс нь л хамаарна.