Japan Open 2008

Энэхүү олон улсын тэмцээнд би анх удаагаа л оролцож байсан. Тухайн үед эмээх сэтгэл төрж байсан ч дотор нь ороод тоглоод ирэхлээрээ хэзээ язааны тоглодог хүн шиг болчихсон явж байна лээ.

Монгол улсын хувьд анх удаагаа л орж байгаа бөгөөд 12 орны дотор улсынхаа нэрийг дуудуулаад явж байх сайхан ч юм шиг байсан.
нийт нэг 120 гаруй та
мирчин оролцсондоо америк япон 2 хамгийн олон тамирчинтай байсан нь энэ спорт тухайн оронд хир хөгжсөнийг харуулж байгаа юм болов уу гэж бодлоо.
дискчин- Эрдэнэбаатар

Comments