Posts

Зохион байгуулалт /тэмцээний талаар мөн ажилтнууд/

"Диск" энэ бол хамгийн гол хэрэгсэл

Japan Open 2008

Диск гольф бол спорт тоглоом